Wednesday, November 17, 2010

one minute

behind the scene :D
my first time editing a video. be nice yeah?

1 comment:

Ario Achda said...

i SWEAR that man looks like you!!!

atau mungkin krn head to toe dia pake baju lo kali ya bil...-___-"

tapi lo makin canggih ya motonya